مدیریت امور پردیس های استان آذربایجان شرقی

باحضور مدیر امور پردیس های استان آذربایجان شرقی انجام گرفت:

بازدید از فرآیند پذیرش و مصاحبه استخدامی پیمانی سال 1398

به گزارش روابط عمومی پردیس فاطمه الزهرا(س)  و پردیس علامه امینی، مدیر امور پردیس های استان آذربایجان شرقی، آقای دکتر خدیوی، سرپرست پردیس فاطمه الزهرا(س)، خانم دکتر رحمانی، معاون توسعه منابع و امور دانشجویی، آقای دکتر توکلی وکارشناس مسئول نظارت استان، آقای دکتر اصغری در تاریخ 98/10/24 از فرآیند پذیرش و مصاحبه استخدامی پیمانی سال 1398 و امتحانات پردیس بازدید نمودند.

همچنین به گزارش روابط عمومی پردیس علامه امینی، مدیر امور پردیس های استان آذربایجان شرقی، آقای دکتر خدیوی در تاریخ 98/10/23 نیز از فرآیند پذیرش و مصاحبه استخدامی پیمانی سال 1398  بازدید نمودند.


| شناسه مطلب: 163530

تعداد بازدید: 134 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران