مدیریت امور پردیس های استان آذربایجان شرقی

جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد

در سند تحول بنیادین نظام آموزش وپرورش و همچنین برنامه درسی ملی به تولید محتوای چندرسانه ای متناسب با نیاز دانش آموزان و معلمان، استفاده هوشمندانه از آن و تنوع بخشی به مراکز یادگیری توجه ویژه شده است.

رویکردهای جدید آموزشی و بهره گیری از فناوری های نوین در تولید مواد و رسانه های یادگیری، زمینه سازی برای مشارکت فعال استان ها، معلمان و مربیان در تولید، تکمیل و غنی سازی مواد، منابع، بسترسازی برای بسط و توسعه تجارب و ابتکارات معلمان و مربیان و دانش آموزان در طراحی، ساخت و ارزشیابی مواد و منابع یاددهی و یادگیری ازجمله سیاست های دیگری هستند که باید آن ها را در راستای توانمندسازی مدرسه جهت ایفای نقش اصلی و محوری در نیل به وضع مطلوب موردتوجه قرار داد.

لطفا برای مشاهده راهنما و دستورالعمل  به آدرس https://ecf.roshd.ir  مراجعه فرمائید .

قابل توجه دانشجو معلمان عزیز :

نفرات برگزیده از امتیاز ویژه ای برخوردار خواهد شد.


| شناسه مطلب: 81146

تعداد بازدید: 506 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران