مدیریت امور پردیس های استان آذربایجان شرقی

برگزاری کارگروه بررسی درخواست رتبه و مدرک تحصیلی اعضای غیر هیئت علمی در محل مدیریت امور پردیس های استان

کارگروه بررسی درخواست رتبه و مدرک تحصیلی اعضای غیر هیئت علمی با حضور مدیریت امور پردیس ها و مسئولین این مدیریت، روسا و معاونین پردیس ها روز دوشنبه مورخه 98/10/23 در محل مدیریت امور پردیس های استان برگزار شد. 

 


| شناسه مطلب: 163510

تعداد بازدید: 130 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران